GDPR – Hur hanterar vi dina personuppgifter?

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad räknas som personuppgifter?

När du är kund/medlem hos oss, lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:

Direkt identifierande
personuppgifter

 • Namn
 • Faktura- och leveransadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Betalinformation

Indirekt identifierande
information

 • Din arbetsplats
 • Din yrkesroll

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 • Skickar e-post till oss
 • Anmäler dig för inloggning till någon av våra webbplatser

Vi kan också få information om dig när du anmäler dig till våra aktiviteter eller kontaktar oss. Det kan vara direkt, indirekt eller relaterad information som vi får när du är i kontakt med oss.

Vad gör vi med din information?

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Information för att ingå avtal eller utföra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:

Syfte med behandlingen

 • Avtal, genomförande och fakturering av tjänster
 •  Ta betalt för tjänster eller aktiviteter
 •  Anställa eller anlita medarbetare eller konsulter
 • Informera om Pierre Fabre
 •  Marknadsföra Pierre Fabre med exempel från din verksamhet
 •  Marknadsföring och försäljning

Rättslig grund för behandlingen 

 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Samtycke
 • Intresseavvägning

Information för att kommunicera med dig

Vi kan använda information om dig för att bland annat:

 • Berätta om vårt medlemsskap och erbjudanden
 • Skicka nyhetsbrev
 • Undersöka hur nöjd du är som medlem eller hur nöjd du är med de aktiviteter du deltagit vid

Om du inte vill ha den här sortens information från oss kan du kontakta oss på info@pierre-fabre.se eller avregistrera dig genom de utskick du får.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om Pierre Fabre eller en väsentlig del av Pierre Fabres tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Pierre Fabres kunder och medlemmar komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den.

Rätt till tillgång

Du kan begära en kopia av den information vi har om dig en gång per år. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på info@pierre-fabre.se.

Pierre Fabre Pharma Norden AB är registrerat hos Bolagsverket.
Organisationsnummer 556517-9305.
Adress: Karlavägen 108, 9 tr, 115 26  Stockholm
Tel: 08-625 33 50

Pierre Fabres dataskyddspolicy uppdaterades senast 2020-09-01.

PP-TOV-SWE-0008 DEC 2020