Välkommen till Pierre Fabres sida för dina patienter med överaktiv blåsa.

  • Går din patient på toaletten oftare än normalt?
  • Blir det bråttom när patienten väl går på toaletten?
  • Känner patienten att hen inte har någon kontroll över sin urinering?
  • Måste patienten urinera två eller fler gånger per natt?

I så fall kan din patient vara en av de cirka 500 000 svenskar(1) som lider av inkontinens.


1. Janusinfo.se; riktlinjer; urininkontinens

Bättre kontroll med TOVIAZ

TOVIAZ kan hjälpa din patient att få kontroll över blåsan. TOVIAZ innehåller den aktiva substansen fesoterodinfumarat, en antimuskarin som minskar aktiviteten hos en överaktiv blåsa.

QUIZ  

Testa dina kunskaper om överaktiv
blåsa och urinvägssjukdomar

Filmer om TOVIAZ och överaktiv blåsa

Besvär med överaktiv blåsa och nedre urinvägssymtom är vanligt förekommande. Vi har samlat filmer om vad det innebär att leva med överaktiv blåsa och sammanfattningar av studier som genomförts. 

Hämta material

För att underlätta i utredningen och kontakten med din patient erbjuder vi material att ladda hem.

PP-TOV-SWE-0010 DEC 2020