Kysymyksiä ja vastauksia

Tänne olemme koonneet muutamia kysymyksiä ja vastauksia virtsainkontinenssista. Hakeudu aina lääkärin vastaanotolle, jos olet epäilet sairautta tai haluat apua ongelmiisi.

Onko virtsainkontinenssiin parannuskeinoja?

Nykyisillä hoitokeinoilla voidaan auttaa suurinta osaa potilaista heidän kärsimissään oireissa. Oireet voivat lieventyä tai poistua kokonaan. Oireiden parantuminen vaatii tehokasta lääkehoitoa, virtsarakon kouluttamista ja mahdollisesti juomistapojen muutosta.

Mikä on normaali virtsaamiskertojen määrä?

Normaali virtsaamiskertojen määrä on 4–8 kertaa päivässä.

Kuinka paljon virtsaa tavallisesti poistuu päivän aikana?

Kerralla poistuva virtsamäärä on yksilökohtainen ja riippuu monista tekijöistä, mutta tavallisesti päivittäin poistuu keskimäärin 1–2 litraa.

Kehen voin ottaa yhteyttä, jos epäilen kärsiväni pakkoinkontinenssista (yliaktiivinen rakko) tai ponnistusvirtsankarkailusta?

Ota yhteys lääkäriisi.
Voit myös saada lääkäriltäsi lähetteen erikoislääkärille: joko urologille, joka on erikoistunut virtsatiesairauksiin tai gynekologille.

Mistä tiedän, että minun pitäisi hakeutua lääkärin vastaanotolle?

Hoidon puute tai lykkääntyminen voivat pahentaa virtsainkontinenssia. Hakeudu aina terveydenhuoltoalan ammattilaisen vastaanotolle, jos epäilet kärsiväsi tai kärsit virtsainkontinenssiin liittyvistä oireista.

 Onko olemassa lääkkeitä, jotka pahentavat virtsainkontinenssiin liittyviä oireita?

Nesteenpoistolääkkeet voivat pahentaa ongelmaa. Kerro lääkärillesi, mitä lääkkeitä otat. On olemassa lääkkeitä, jotka eivät vaikuta virtsarakon toimintaan.

Miksi sinun pitäisi treenata lantionpohjalihaksia?

Liikunta vahvistaa lihaksia ja siten vähentää tai poistaa virtsankarkailuongelman. Liikunta on erityisen tehokas hoitokeino, jos kärsit ponnistusvirtsankarkailusta, mutta lantionpohjalihasten vahvistaminen voi auttaa myös muissa virtsainkontinenssin muodoissa. Harjoittelu suoritetaan lyhyissä, määritellyissä intervalleissa. Fysioterapeutit suosittelevat liikuntaa.

Voidaanko virtsainkontinenssia ehkäistä?

Tutkimukset osoittavat, että lantionpohjalihasten vahvistaminen, eritoten naisilla, vähentää virtsainkontinenssivaivoja. Ongelma voidaan estää myös varaamalla aikaa virtsaamiseen ja välttämällä vain varmuuden vuoksi tehtäviä vessakäyntejä.

 Voidaanko inkontinenssiongelmia hoitaa leikkauksella?

Kyllä, ponnistusinkontinenssia voidaan hoitaa leikkauksella. Kirurgiaa voidaan käyttää myös sekamuotoisen virtsainkontinenssin hoidossa. Pakkoinkontinenssia hoidetaan erittäin harvoin kirurgialla.

Lähteet:
1. Janusinfo.se; riktlinjer; urininkontinens
2. Duodecim: A. Tiitinen: Virtsankarkailu naisella, 2019 ja Duodecim: Saarelma, O: Virtsankarkailu, virtsainkontinenssi (miehet), 2019
3. Debra E Irwin, Ian Milsom, Steinar Hunskaar et al., Population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five countries: results of the EPIC study, Eur Urol 2006 Dec;50(6):1306-14
4. Debra E Irwin, Zoe S Kopp, Barnabie Agatep et al., Worldwide prevalence estimates of lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction; BJU Int 2011 Oct;108(7):1132-8

PP-TOV-FIN-0043-16102020