Spørsmål og svar

Her har vi samlet vanlige spørsmål og svar om urininkontinens. Husk at du alltid bør oppsøke lege hvis du er usikker eller vil ha hjelp med problemene dine.

Kan inkontinens kureres?

Nåværende behandlingsalternativer hjelper de fleste pasienter med de fleste symptomene de har. Symptomene kan lindres eller forsvinne helt. Symptomatisk bedring krever effektiv medisinsk behandling, treningsprogram for urinblæren og eventuelt en endring i drikkemønsteret.

Hva er et normalt antall med vannlating?

Et normalt antall med vannlating er 4–8 ganger om dagen.

Hvor mye urin skilles vanligvis ut på en gang?

Mengden som skilles ut med en enkelt vannlating er personspesifikk og avhenger av en rekke faktorer, men vanligvis skilles det i gjennomsnitt ut 1–2 liter pr. dag.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg mistenker at jeg har inkontinens (overaktiv blære) eller stressinkontinens?

Du bør kontakte legen din.
Du kan også få en henvisning fra legen din til undersøkelse av en spesialist, enten en urolog som er spesialist på urinveissykdommer eller en gynekolog.

Trenger jeg å gå til lege på grunn av en sterk trang til å late vannet?

Mer enn to tredjedeler, eller 67 % av befolkningen lider av overaktiv blære uten urinlekkasje. De har symptomer som hyppig vannlating og en fordobling av antall toalettbesøk sammenlignet med normalt, og de må ofte på toalettet om natten. Kontinuerlige toalettbesøk kan komplisere hverdagen og redusere livskvaliteten, og disse pasientene bør oppsøke lege.

Hvordan vet jeg at jeg bør oppsøke lege?

Mangel på behandling, eller å utsette behandling, kan forverre inkontinensproblemer. Søk alltid legehjelp hvis du mistenker, eller lider av, inkontinensproblemer.

Finnes det noen medisiner som forverrer problemer med inkontinens?

Vanndrivende midler kan forverre problemene. Fortell legen din hvilken medisin du tar. Det finnes medisiner som ikke påvirker blærefunksjonen.

Hvorfor skal du trene bekkenbunnsmuskulaturen?

Trening vil styrke muskulaturen, og dermed redusere eller eliminere problemene med urinlekkasje. Trening er spesielt effektivt hvis du lider av stressinkontinens, men trening kan også brukes med andre typer inkontinens. Treningen utføres med korte, definerte intervaller. Trening anbefales av fysioterapeuter.

Hva er urininkontinens?

Urininkontinens er hvis du lider av inkontinens og har en sterk, intens trang til å late vannet og ikke rekker frem til toalettet i tide. Dette forårsaker ufrivillig vannlating. Urininkontinens er et symptom på overaktiv blære.

Kan inkontinensproblemer behandles med kirurgi?

Ja, stressinkontinens kan behandles med kirurgi. Kirurgi kan også brukes for blandet inkontinens. Urininkontinens behandles svært sjelden med kirurgi.

 Kan inkontinens forhindres?

Studier viser at personer som trener bekkenbunnsmuskulaturen, spesielt kvinner, opplever en forbedring av inkontinensproblemer. Problemene kan også forhindres ved å gå på toalettet i rolige omgivelser og ved å unngå å late vannet «for sikkerhets skyld».

* Referanser:
1. Ffo.no; NOFUS3
2. Urinvägarnas anatomi och fysiologi; lakemedelsboken.se, urininkontinens
3. Debra E Irwin, Ian Milsom, Steinar Hunskaar et al., Population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five countries: results of the EPIC study, Eur Urol 2006 Dec;50(6):1306-14
4. Debra E Irwin, Zoe S Kopp, Barnabie Agatep et al., Worldwide prevalence estimates of lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction; BJU Int 2011 Oct;108(7):1132-8

PP-TOV-NOR-0060