Opplæringsfilmer om overaktiv blære

Urininkontinens og overaktiv urinblære er vanlig hos både menn og kvinner. På denne siden har vi samlet en del opplæringsfilmer med dr. Kjetil Høye, som har interessert seg for problematikken rundt overaktiv blære gjennom mange år. Han har publisert flere studier innenfor området og brenner for å forbedre livet til de pasientene som lider av overaktiv blære og urininkontinens.


I filmene går Kjetil gjennom epidemiologi, symptomer og behandlingsalternativer. Du får klare råd om hvordan du diagnostiserer og hjelper pasientene dine.

NB! Opplæringsfilmene er på norsk, men oppleves som enkle å forstå for deg som snakker svensk.

Vil du teste kunnskapene dine om overaktiv blære før du ser på opplæringsfilmene?

1: Urininkontinens – introduksjon

Urininkontinens er vanlig blant både menn og kvinner. I denne videoen forklares begrepet urininkontinens og hvor vanlig det er hos menn og kvinner i forskjellige aldre.

2: Typer av inkontinens, symptomer og behandling

I denne videoen går vi gjennom tre forskjellige typer inkontinens: Anstrengelsesinkontinens, trengningsinkontinens og overløpsinkontinens. Vi ser også symptombilder for hver type inkontinens og de forskjellige behandlingsalternativene som finnes. 

3: Overaktiv blære – symptomer, epidemiologi og utredning

Overaktiv urinblære er et problem som fortsetter å øke i befolkningen. I denne filmen går vi gjennom symptomene, utbredelsen av overaktiv blære samt fokuserer på hvordan lidelsen bør utredes.

4: Hvordan få kontroll over blæren? Generelle råd

Møt Richard som lever med overaktiv urinblære, og hør hans fortelling i denne filmen. I tillegg til Richards historie får du flere generelle råd som du som behandler kan ha nytte av når du skal hjelpe dine pasienter med overaktiv blære.

5: Medisinsk behandling av overaktiv blære

Mange pasienter må vente for lenge før de får begynne på legemiddelbehandling for overaktiv urinblære. Riktig medisinsk behandling kan gi din pasient bedre livskvalitet. I denne videoen går vi gjennom behandlingen av overaktiv urinblære og virkningsmekanismene.

6: Overaktiv blære og livskvalitet

Hverdagen er mange ganger vanskelig for personer med overaktiv urinblære. I denne filmen viser vi vanlige hverdagsproblemer for en person med overaktiv blære og forteller hva forskningen kan påvise.

7: Sex og inkontinens

Urininkontinens fører ofte til nedsatt seksuell funksjon hos både menn og kvinner. I denne filmen går vi gjennom de vanligste problemene som både kvinner og menn med overaktiv blære har, samt hvilke behandlinger som kan bidra til å forbedre sexlivet.

Hvem er Kjetil Høye?

Kjetil jobber som lege og CMO (Chief Medical Officer) hos Clinical Trial Unit, Frisk-Helse i Hamar, Norge. I tillegg jobber han som konsulent for Forsvaret innenfor Militær Seleksjonsmedisin.

Fra 1982 har Kjetil over 120 000 konsultasjoner som allmennlege, han har vært med i over 100 kliniske studier som hovedutprøver, og har publisert en rekke artikler om inkontinens/overaktiv blære i internasjonale tidsskrifter.

Kjetil er også "Radiodoktor" og har podkasten "Dr. Høyes helsetips" i Nrk Hedmark.

PP-TOV-NOR-0073