Bestill materiell

Toviaz Visual Aid

Vannlatingsskjema

Last ned pdf »

Pasientinformasjon

Last ned pdf »

Bekkenbunnstrening

Last ned pdf »

Bestill

Hvis du ønsker å bestille trykte kopier av trykksaken vår, vennligst fyll ut skjemaet til høyre.

Bestill materiell

  • Velg hva du vil bestille. Maks 30 stykker per trykksak.
  • Please enter a number from 0 to 30.
  • Please enter a number from 0 to 30.
  • Please enter a number from 0 to 30.
  • Please enter a number from 0 to 30.

Vannlatingsskjema

Pasientinformasjon

Bekkenbunnstrening

TOVIAZ Visual Aid

Viktig sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Munntørrhet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme. Tørr hals. Svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Søvnløshet. Øye: Tørre øyne.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet, peanøtter eller soya eller overfor hjelpestoffene. Urinretensjon, ventrikkelretensjon, ukontrollert trangvinkelglaukom, myasthenia gravis, alvorlig ulcerøs kolitt, toksisk megakolon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh C). Samtidig bruk av potent CYP3A4- hemmere hos pasienter med moderat til kraftig nedsatt lever eller nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler – TOVIAZ bør brukes med forsiktighet hos pasienter med: Betydelig hindret blæretømming med fare for urinretensjon. Ved obstruktiv sykdom i mage-tarmkanalen. Organiske årsaker til overaktiv blære må utelukkes før behandling. Angioødem er rapportert med fesoterodin, og har i noen tilfeller oppstått etter 1. dose. Forsiktighet skal utvises ved risiko for QT-forlengelse. Forsiktighet må utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner pga. mulige bivirkninger som f.eks. uklart syn, svimmelhet og søvnighet. Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som har antimuskarine eller antikolinerge egenskaper kan resultere i uttalte terapeutiske effekter og bivirkninger.
For ytterligere informasjon, se her.

Pfizer Norge AS, MT innehaver
PP-TOV-NOR-0045