Utbildningsfilmer om överaktiv blåsa

Urininkontinens och överaktiv urinblåsa är vanligt förekommande hos både män och kvinnor. På denna sida har vi samlat ett antal utbildningsfilmer med Dr. Kjetil Høye, som under många år intresserat sig för problematiken kring överaktiv blåsa. Han har publicerat flertalet studier inom området och brinner för att förbättra livet för de patienter som lider av överaktiv blåsa och urininkontinens.

I filmerna går Kjetil igenom epidemiologi, symptom och behandlingsalternativ. Du får tydliga råd hur du diagnosticerar och hjälper dina patienter.

OBS! Utbildningsfilmerna är på norska, men upplevs som lätta att förstå för dig som talar svenska.

Vill du testa dina kunskaper om överaktiv blåsa innan du tittar på utbildningsfilmerna?

OBS! Utbildningsfilmerna är på norska, men upplevs som lätta att förstå för dig som talar svenska.

1: Urininkontinens - introduktion

Urininkontinens är vanligt bland både män och kvinnor. I denna video förklaras begreppet urininkontinens och hur vanligt det är hos män och kvinnor i olika åldrar.

2: Typer av inkontinens, symptom och behandling

I denna video går vi igenom tre olika typer av inkontinens: Ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och överrinningsinkontinens. Vi ser också på symptombilden för varje typ av inkontinens och de olika behandlingsalternativ som finns. 

3: Överaktiv blåsa - Symtom, epidemiologi och utredning

Överaktiv urinblåsa är ett besvär som fortsätter att öka bland befolkningen. I denna video går vi igenom symptomen, utbredningen av överaktiv blåsa, samt lägger stort fokus vid hur man utreder tillståndet.

4: Hur få kontroll på blåsan? Allmänna råd.

Möt Richard som lever med överaktiv urinblåsa och hör hans berättelse i denna video. Utöver Richards historia presenteras flera generella råd som du som behandlare kan ha ta del av för att hjälpa dina patienter med överaktiv blåsa.

5: Medicinsk behandling av OAB

Många patienter får vänta för länge innan de påbörjar en läkemedelsbehandling för överaktiv urinblåsa. Rätt medicinsk behandling kan ge din patient en förbättrad livskvalitet. I denna video går vi igenom behandling av överaktiv urinblåsa och verkningsmekanismer.

6: Överaktiv blåsa och livskvalitet

Vardagen för personer med överaktiv urinblåsa är många gånger svår. I denna video visar vi vanliga vardagsproblem för en person med överaktiv blåsa och vad forskningen kan påvisa.

7: Sex och inkontinens

Urininkontinens leder ofta till en nedsatt sexuell funktion hos både män och kvinnor. Denna video går igenom de vanligaste problemen som både kvinnor och män med överaktiv blåsa har, samt vilka behandlingar som kan hjälpa till att förbättra sexlivet.

Vem är Kjetil Høye?

Kjetil är verksam som läkare och CMO (Chief Medical Officer) på Clinical Trial Unit, Frisk-Helse i Hamar, Norge. Han jobbar även som konsult åt försvaret inom Militær Seleksjonsmedisin.

Från 1982 har Kjetil mer än 120 000 konsultationer som allmänläkare, varit med i över 100 kliniska studier som "principal investigator" och publicerat flertalet artiklar om inkontinens/överaktiv blåsa i internationella tidskrifter.

Kjetil är även "Radio doktor" och har podcasten "Dr. Høyes helsetips" i NrK Hedmark.